Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The notion that the community has a role to play in the education of youth is long standing in the United States. From Dewey’s (1915/1980) concept of community schools at the turn of the century to calls for community control from parents and community activists in the late 1960s, community involvement has been a central theme in educational reform.

По-украински

Поняття, що суспільство грає роль, щоб грати в утворення юності - довге положення в сполучених штатах. Від Dewey(1915/1980) концепту громадських шкіл в повороті століття до викликів для громадського контролю від батьків і громадських активістів в кінці 1960-х, громадське залучення було центральною темою в освітній реформі.