Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

АНОТАЦІЯ

Перуніна Ю.О. Самоосвіта як організаційний принцип освітньої системи.

Магістерська дисертація на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з напрямку підготовки (спеціальності) 8.000007 «Адміністративний менеджмент» - кафедра філософії – Національний технічний університет України «КПІ». – Київ, 2011.

Магістерська робота присвячена проблемі самоосвіти як соціокультурного феномену та практичним аспектам організації процесу самоосвіти студентської молоді.

Загальний обсяг магістерської дисертації 106 сторінок, з них основний текст 98 сторінок. Бібліографія роботи налічує 81 джерел.

Основна мета дослідження: визначити оптимальні умови організації процесу самоосвіти в рамках вищого навчального закладу. В роботі показано, що сучасна система освіти не може повністю задовольнити потреби в освіті суспільства і кожної людини зокрема, вона не може відповідати швидким змінам, що відбуваються у суспільстві, що й показує невідповідність між вимогами до спеціалістів на ринку праці і рівнем випускників, в результаті чого частина з них залишається незатребуваними.

В даному випадку на перший план виступає додаткова освіта (самоосвіта), яка закриває прогалини інституціолізованої системи освіти, надає можливість отримати нові знання, навички і уміння.

Ключові слова: освіта, самоосвіта, самостійна робота, позашкільна та позауніверситетська освіта, метод проблемних груп.

По-английски

false

false

false

false

false

false

false

false

false