Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

В этих условиях учителю, руководителю (технологу учебного процесса) необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на открытие уже известного. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного арсенала образовательных технологий.
Второй год метод объед инение учителей естественно-математического цикла работает над ведущей научно-методической темой «…….

По-украински

У цих умовах учителеві, керівникові(технологові учбового процесу) необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, ідей, шкіл, напрямів, не витрачати час на відкриття вже відомого. Сьогодні бути педагогічно грамотним фахівцем не можна без вивчення усього великого арсеналу освітніх технологій.
Другий рік метод объед инение учителів природно-математичного циклу працює над провідною науково-методичною темою "...