Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про місцеве самоврядування в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 163-XIV ( 163-14 ) від 06.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.292 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.372

N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 9, ст. 67

з Рішенням Конституційного Суду

N 1-рп/2000 ( v001p710-00 ) від 09.02.2000

Законами

N 1841-III ( 1841-14 ) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.393

N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст. 39

N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149

N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172

N 2493-III ( 2493-14 ) від 07.06.2001, ВВР, 2001, N 33, ст.175

N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 254-IV ( 254-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.31

N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159

N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209

N 703-IV ( 703-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.216

N 862-IV ( 862-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.301

N 969-IV ( 969-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.360

N 1160-IV ( 1160-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 9, ст.79

N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.259

N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 12-рп/2004 ( v012p710-04 ) від 20.05.2004 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2055-IV ( 2055-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N 9, ст.172

N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 2554-IV ( 2554-15 ) від 21.04.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.303

N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.483

N 2813-IV ( 2813-15 ) від 06.09.2005, ВВР, 2005, N 49, ст.519

N 2960-IV ( 2960-15 ) від 06.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.35

N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96

N 3266-IV ( 3266-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.133

N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66

N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194

N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282

N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007, ВВР, 2007, N 18-19, ст.269

N 812-V ( 812-16 ) від 22.03.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.340

N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440

N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

- зміни діють по 31 грудня 2008 року }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253

N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358

N 520-VI ( 520-17 ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.19

N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.260 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 7-рп/2009 ( v007p710-09 ) від 16.04.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1180-VI ( 1180-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.485

N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511

N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.534

N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.107

N 1878-VI ( 1878-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.141

N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486

N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496

N 2389-VI ( 2389-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.497

N 2404-VI ( 2404-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 40, ст.524

N 2457-VI ( 2457-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564

N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.571

N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010

N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )

визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні,

засади організації та діяльності, правового статусу і

відповідальності органів та посадових осіб місцевого

самоврядування.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке

значення:

територіальна громада - жителі, об'єднані постійним

проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними

адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне

об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний

центр;

адміністративно-територіальна одиниця - область, район,

місто, район у місті, селище, село; ( Офіційне тлумачення абзацу

третього статті 1 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2001

( v011p710-01 ) від 13.07.2001 )

місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою

рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування,

шляхом прямого голосування;

загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл),

селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

представницький орган місцевого самоврядування - виборний

орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону

наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і

приймати від її імені рішення;

районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що

представляють спільні

По-русски

ИЗ А К О Н В К Р А Ї Н И

О местном самоуправлении в Украине

( Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1997, N 24, ст.170 )

{ С изменениями, внесенными по закону

N 163 - XIV ( 163-14 ) от 06.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.292 }

{ Официальное толкование к Закону см. в Решении

Конституционного Суда

N 7-рп/99 ( v007p710 - 99 ) от 06.07.99 }

{ С изменениями, внесенными согласно Законам

N 997 - XIV ( 997-14 ) от 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.372

N 1366 - XIV ( 1366-14 ) от 11.01.2000, ВВР, 2000, N 9, ст. 67

с Решением Конституционного Суда

N 1-рп/2000 ( v001p710 - 00 ) от 09.02.2000

Законами

N 1841 - III ( 1841-14 ) от 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.393

N 2182 - III ( 2182-14 ) от 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст. 39

N 2419 - III ( 2419-14 ) от 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149

N 2470 - III ( 2470-14 ) от 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172

N 2493 - III ( 2493-14 ) от 07.06.2001, ВВР, 2001, N 33, ст.175

N 2628 - III ( 2628-14 ) от 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259 }

{ Официальное толкование к Закону см. в Решении

Конституционного Суда

N 11-рп/2001 ( v011p710 - 01 ) от 13.07.2001 }

{ С изменениями, внесенными согласно Законам

N 254 - IV ( 254-15 ) от 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.31

N 594 - IV ( 594-15 ) от 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159

N 662 - IV ( 662-15 ) от 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209

N 703 - IV ( 703-15 ) от 03.04.2003, ВВР, 2003, N 28, ст.216

N 862 - IV ( 862-15 ) от 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.301

N 969 - IV ( 969-15 ) от 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.360

N 1160 - IV ( 1160-15 ) от 11.09.2003, ВВР, 2004, N 9, ст.79

N 1377 - IV ( 1377-15 ) от 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 }

{ Официальное толкование к Закону см. в Решении

Конституционного Суда

N 21-рп/2003 ( v021p710 - 03 ) от 25.12.2003 }

{ С изменениями, внесенными согласно Законам

N 1419 - IV ( 1419-15 ) от 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.259

N 1577 - IV ( 1577-15 ) от 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323 }

{ Официальное толкование к Закону см. в Решении

Конституционного Суда

N 12-рп/2004 ( v012p710 - 04 ) от 20.05.2004 }

{ С изменениями, внесенными согласно Законам

N 2055 - IV ( 2055-15 ) от 06.10.2004, ВВР, 2005, N 9, ст.172

N 2285 - IV ( 2285-15 ) от 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2505 - IV ( 2505-15 ) от 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 2554 - IV ( 2554-15 ) от 21.04.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.303

N 2806 - IV ( 2806-15 ) от 06.09.2005, ВВР, 2005, N 48, ст.483

N 2813 - IV ( 2813-15 ) от 06.09.2005, ВВР, 2005, N 49, ст.519

N 2960 - IV ( 2960-15 ) от 06.10.2005, ВВР, 2006, N 2-3, ст.35

N 3167 - IV ( 3167-15 ) от 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.104

N 3235 - IV ( 3235-15 ) от 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96

N 3266 - IV ( 3266-15 ) от 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.133

N 489 - V ( 489-16 ) от 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66

N 609 - V ( 609-16 ) от 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194

N 698 - V ( 698-16 ) от 22.02.2007, ВВР, 2007, N 20, ст.282

N 749 - V ( 749-16 ) от 15.03.2007, ВВР, 2007, N 18-19, ст.269

N 812 - V ( 812-16 ) от 22.03.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.340

N 997 - V ( 997-16 ) от 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440

N 1026 - V ( 1026-16 ) от 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444

N 107 - VI ( 107-17 ) от 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

- изменения действуют по 31 декабря 2008 года }

{ Дополнительно см. Решение Конституционного Суда

N 10-рп/2008 ( v010p710 - 08 ) от 22.05.2008 }

{ С изменениями, внесенными согласно Законам

N 309 - VI ( 309-17 ) от 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253

N 509 - VI ( 509-17 ) от 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358

N 520 - VI ( 520-17 ) от 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.19

N 806 - VI ( 806-17 ) от 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.260 }

{ Официальное толкование к Закону см. в Решении

Конституционного Суда

N 7-рп/2009 ( v007p710 - 09 ) от 16.04.2009 }

{ С изменениями, внесенными согласно Законам

N 1180 - VI ( 1180-17 ) от 19.03.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.485

N 1254 - VI ( 1254-17 ) от 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511

N 1275 - VI ( 1275-17 ) от 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.534

N 1825 - VI ( 1825-17 ) от 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.107

N 1878 - VI ( 1878-17 ) от 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.141

N 2367 - VI ( 2367-17 ) от 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486

N 2388 - VI ( 2388-17 ) от 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496

N 2389 - VI ( 2389-17 ) от 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.497

N 2404 - VI ( 2404-17 ) от 01.07.2010, ВВР, 2010, N 40, ст.524

N 2457 - VI ( 2457-17 ) от 08.07.2010, ВВР, 2010, N 48, ст.564

N 2479 - VI ( 2479-17 ) от 09.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.571

N 2756 - VI ( 2756-17 ) от 02.12.2010

N 3038 - VI ( 3038-17 ) от 17.02.2011 }

Данный Закон в соответствии с Конституцией Украины ( 254к/96-ВР )

определяет систему и гарантии местного самоуправления в Украине,

принципы организации и деятельности, правового статуса и

ответственности органов и должностных лиц местного

самоуправление.

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные сроки, использованные в данном Законе

Основные сроки, использованные в данном Законе, имеют такое

значение:

территориальное общество - жители, объединенные постоянным

проживанием в пределах села, поселка, города, который является самостоятельными

административно-территориальными единицами, или добровольное

объединение жителей нескольких сел, которые имеют единственный административный

центр;

административно-территориальная единица - область, район,

город, район в городе, поселок, село; ( Официальное толкование абзаца

третьего статье 1 см. в Решении Конституционного Суда N 11-рп/2001

( v011p710 - 01 ) от 13.07.2001 )

местный референдум - форма принятия территориальным обществом

решений по вопросам, которые принадлежат к веданию местного самоуправления,

путем прямого голосования;

общие собрания - собрание всех или части жителей села (сел),

поселки, города для решения вопросов местного значения;

представительский орган местного самоуправления - выборен

орган (совет), который состоит из депутатов и в соответствии с законом

наделяется правом представлять интересы территориального общества и

принимать от ее имени решение;

районные и областные советы - органы местного самоуправления, что

представляют общие