Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Відомі українці.
Без пісні, задушевної, сумної, жартівливої, не уявляю свого народу. Саме вона є невід’ємною рисою української нації. А ім’я славетної співачки Оксани Петрусенко вписано золотими літерами в історію вокального мистецтва. Зупинюсь на деяких фактах життєвого й творчого шляху народної артистки України.
Народилася Оксана 18 лютого 1900 року в селі Балаклея Зміївського повіту Харківської губернії в бідняцькій родині Андрія та Марії Бородавкіних. Після смерті батька родина виїхала до Севастополя, де дівчина навчалася в прогімназії, співала в церковному хорі.
Першим вчителем й натхненником Оксани був учитель словесності, прізвище якого невідоме, а пізніше - П. Саксаганський, О. Муравйова, М. Заньковецька, К. Лучицька, І. Сагатовський.

Весь свій творчий шлях Оксана Петрусенко працювала самовіддано, намагаючись завоювати не тільки любов слухачів, а й визнання музичної критики. Вона була наділена величезною спостережливістю, від природи була багатогранною натурою.

Найбільш

По-английски

Known Ukrainians.
Without a song, cordial, sad, humorous, does not present the people. Exactly she is the inalienable line of Ukrainian nation. And the name of glorious singer Oksana Петрусенко is entered by gold letters in history of vocal art. Stopped for some facts of vital and creative way of folk artiste of Ukraine.
Oksana Was born on February, 18, 1900 in a village Балаклея Зміївського to the district of the Kharkiv province in poor man family of Andrii and Maria Бородавкіних. Post mortem father family drove out to Sevastopol, where a girl studied in прогімназії, sang in church choir.
the First teacher and inspirer of Oksana was a teacher of literature, the last name of that is unknown, and later - П. Саксаганський, О. of Муравйова, М. Заньковецька, К. Лучицька, And. Сагатовський.

All the creative way Oksana Петрусенко worked selflessly, trying to conquer not only love of listeners but also confession of musical criticism. She was provided with enormous observation, from nature was many-sided nature.

Most