Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Чи можливо державним службовцям встановлювати скорочений робочий час?

Тривалість робочого часу державних службовців визначається відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про державну службу».

Статтею 51 Кодексу законів про працю України (КЗпП) скорочена тривалість робочого часу передбачена працівникам віком від 14 до 18 років або зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці. Крім того, законодавством встановлена скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників – учителів, лікарів та інших, що зазначається у відповідному законі або постанові уряду. Законодавством про державну службу цього не передбачено.

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда.

Зважаючи на викладене, державному службовцеві не може бути встановлено скорочений робочий час.

По-русски

Возможно ли государственным служащим устанавливать сокращенное рабочее время?

Длительность рабочего времени государственных служащих определяется в соответствии с законодательством о труде Украины с учетом особенностей, предусмотренных Законом Украины "О государственной службе".

Статьей 51 Кодекса законов о труде Украины (КЗпП) сокращенная длительность рабочего времени предусмотрена работникам в возрасте от 14 до 18 лет или занятым на работах с вредными условиями труда. Кроме того, законодательством установлена сокращенная длительность рабочего времени для отдельных категорий работников - учителей, врачей и других, что определяется в соответствующем законе или постановлении правительства. Законодательством о государственной службе этого не предусмотрено.

Сокращенная длительность рабочего времени может устанавливаться за счет собственных средств на предприятиях и в организациях для женщин, которые имеют детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида.

Принимая во внимание изложенное, государственному служащему не может быть установлено сокращенное рабочее время.