Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Депеш Мод (фр. Depeche Mode) — англійський синті-поп-гурт, утворений в 1980 році в місті Бейзілдон, Ессекс, Великобританія. Його засновниками були Девід Ґеан (вокал), Мартін Ґор (клавішні, гітара, вокал, основний автор текстів після 1981 року), Ендрю Флетчер (клавішні) і Вінс Кларк (клавішні, основний автор текстів у 1980—81 роках). Вінс Кларк пішов з гурту після випуску у 1981 році дебютного альбому. Його змінив Алан Вайльдер (клавішні, ударні, бек-вокал), який грав з групою з 1982 по 1995 роки. Після виходу Вайльдера з гурту Ґеан, Ґор і Флетчер виступають як тріо.

Станом на 2006 рік продажі альбомів Depeche Mode складають близько 73 мільйонів копій по усьому світу. Гурт мав вплив на багатьох із популярних сьогодні артистів, у першу чергу завдяки їхнім особливим технологіям запису і семплювання. Лишаючись дуже впливовими на сучасній електронній танцювальній сцені, їх все ж продовжують відносити до музичної альтернативи.

ІсторіяСтворення гурту (1976—1980)

У 1976 році Вінс Кларк (Vince Clarke, 03.07.1961) та Ендрю Флетчер (Andrew Fletcher, 08.07.1960) створили гурт No Romance in China. Сталося це у місті Бейзілдон, в англійському графстві Ессекс. Однак невдовзі група розпалася.

У 1979 році Кларк повернувся до ідеї зібрати власну команду і разом з гітаристом та клавішником Мартіном Ґором (Martin Gore, 23.07.1961) створюється гурт French Look. Невдовзі до гурту приєднався Ендрю Флетчер, і тріо стало називатися Composition of Sound. Через певний час група перейменовує себе у Depeche Mode (таку назву носив магазин, у якому продавався модний одяг із Франції. «Depeche-mode» можна перекласти як «Швидко-модно», а точніше — «Швидка доставка модного одягу»).

Спочатку гурт грав у жанрі гітарного року. Однак післе того, як в 1980 році Depeche Mode перейшли на синтезатори, група стає улюбленцями клубної сцени Лондону. На виступі Depeche Mode у клубі Bridge House Tavern був присутній Деніел Міллер (Daniel Miller), продюсер і голова Mute Records, і невдовзі лейбл укладає з групою контракт. І ось уже понад 20 років Depeche Mode не розлучаються із своїм першим і єдиним лейблом.

Перші спроби (1981—1985)

Depeche Mode у 1984 р.

Певний час вокалістом гурту був Вінс Кларк. Та у 1981 році після участі групи в компиляції «Some Bizzare» було вирішено взяти солістом 19-річного Девіда Ґеана (David Gahan, 09.05.1962). Першими синглами Depeche Mode, що з'явилися на музичному ринку, були: «Dreaming of Me», «New Life», «Just Can't Get Enough». Основним композитором і автором текстів команди з самого початку був Кларк. Виданий у 1981 році дебютний альбом групи «Speak

По-английски

Dispatches of Maude (фр. Depeche Mode) is the English синті-поп-гурт formed in 1980 in city Бейзілдон, Ессекс, Great Britain. His founders were Девід Геан (vocal), Martin Гор (key, guitar, vocal, basic author of texts after 1981), Andrew Fletcher (key) and Вінс Clarke (key, basic author of texts in 1980-81). Вінс Clarke went away from a group after producing in 1981 of debut album. He was changed by Alan Вайльдер (key, shock, бек-вокал), that played with a group from 1982 to 1995. After the exit of Вайльдера from the group of Геан, Гор and Fletcher come forward as a trio.

By the state on 2006 the sales of albums of Depeche Mode make about 73 million copies on the whole world. A group had an influence on many from popular today artists, in the first turn due to their special technologies of record and семплювання. Remaining very influential on the modern electronic dancing stage, them it is however continued to attribute to the musical alternative.

ІсторіяСтворення of group (1976-1980)

In 1976 of Вінс Clarke (Vince Clarke, 03.07.1961) and Andrew Fletcher (Andrew Fletcher, 08.07.1960) created the group of No Romance in of China. It happened in city Бейзілдон, in the English county of Ессекс. However soon a group disintegrated.

In 1979 Clarke went back to an idea to collect an own command and together with a guitarist and клавішником Martin Гором (Martin Gore, 23.07.1961) the group of French Look is created. Soon a group was joined by Andrew Fletcher, and a trio began to be named Composition of of of Sound. Through set time a group renames itself in Depeche Mode (such name was carried by a shop in that there were for sale fashionable clothes from France. "Depeche-mode" can be transferred as Quickly "fashionably", and more precisely is "Rapid delivery of fashionable clothes").

At first a group played in the genre of guitar year. However післе that, how in 1980 Depeche Mode passed to the synthesizers, a group becomes the favourites of the club stage to London. On the performance of Depeche Mode Деніел Міллер (Daniel Miller), producer and head of Mute Records was in a club Bridge House Tavern being, and soon лейбл contracts with a group. And here already 20 over Depeche Mode does not part with the first and only лейблом.

Maiden attempts (1981-1985)

Depeche Mode in 1984

Set time the vocalist of group was Вінс Clarke. But in 1981 after participating of group in компиляції of "Some Bizzare" it was decided to take a soloist 19-years-old Девіда Геана (David Gahan, 09.05.1962). First синглами of Depeche Mode, that appeared at the musical market, were, : "Dreaming of of of Me", "New Life", "Just Can't Get Enough". A basic composer and author of command texts from the beginning was Clarke. Debut album of group "Speak given out in 1981