Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

And as I am that person still yet, under God, hath delivered you and so I trust by the almighty power of God that I shall be his instrument to preserve you from every peril, dishonour, shame, tyranny and oppression, partly by means of your intended helps which we take very acceptably because it manifesteth the largeness of your good loves and loyalties unto your sovereign.

По-украински

І оскільки я є, що person все ще ще, під Богом, hath доставив вас і так я довіряю всемогутньою владою Бога, що я маю бути його інструментом, щоб зберегти вас від кожної небезпеки, ганьби, сорому, тиранії і утиску, частково за допомогою вас призначається допомагає який ми беремо дуже прийнятно, тому що це manifesteth великий розмір ваш добра любить і лояльність unto ваш монарх.