Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

psychology is one of the most rapidly deveioping social sciencens ,touching almost every aspect of our lives. It has as its principal focus the individual human being,with special emphasis on the inner lsfe,the personality, the patterns of thought,consciousness and behaviour of the persons

По-украински

психологія - одна з найбільше швидко deveioping соціальний sciencens,, що стосується майже кожного аспекту наших життів. Це має як його головний центр людина індивідуума, із спеціальним акцентом на внутрішньому lsfe, особі, зразках думки, свідомості і поведінці осіб