Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Canada is an English-speaking country in the north of the North American continent. This big country is washed by three oceans: the Atlantic, the Pacific and the Arctic. Canada is a country of lakes and forests. The maple leaf on the flag of Canada shows how important this tree is for Canadians. The climate of the country is rather cold, winter lasts from four to five months in Canada.
There are two official languages in Canada, English and French.

По-украински

Канада - English-speaking країна на півночі Північного Американського континенту. Цю велику країну миє три океани: Атлантика, тихий океан і Арктика. Канада - країна озер і лісів. Кленовий лист на прапорі Канади показує, який важливий це дерево для канадців. Клімат країни - швидше холодні, зимові витримки від чотирьох до п'яти місяців в Канаді.
Є дві державні мови в Канаді, англійській мові і французькій мові.