Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ИСТОРИЯ МАССАЖА


Массаж возник в глубокой древности. Слово «массаж» происходит от греческого
слова и означает месить, мять, поглаживать. Массаж как метод лечения
применялся уже в третьем тысячелетии до н. э. в Китае, затем Японии, Индии,
Греции, Риме. Записи о массаже появляются у арабов. Из глубины веков до нас
дошло и описание лечебных методик акупунктуры, акупрессуры, надавливаний на
определенные точки. Памятники древности, такие как сохранившиеся алебастровые
барельефы, папирусы, на которых изображены различные массажные манипуляции,
свидетельствуют о том, что ассирийцы, персы, египтяне и другие народы хорошо
знали массаж и самомассаж (рис. 1).

Рис. 1. Изображение приемов массажа на египетском папирусе.
В Европе в средние века массаж не применялся из-за преследования инквизиции.
Только в период Возрождения снова возник интерес к культуре тела и массажу.
В России в XVIII в. массаж пропагандировал М. Я. Мудров. В XIX в. развитию
массажа способствовали работы шведского

По-украински

ІСТОРІЯ МАСАЖУ


Масаж виник в глибокій старовині. Слово "масаж" походить від грецького
слова і означає місити, м'яти, погладжувати. Масаж як метод лікування
застосовувався вже в третьому тисячолітті до н. э. у Китаї, потім Японії, Індії,
Греції, Римі. Записи про масаж з'являються у арабів. З глибини віків до нас
дійшов і опис лікувальних методик акупунктури, акупресури, натискань на
певні точки. Пам'ятники старовини, такі як алебастрові

, що збереглися, 1

барельєфи, папіруси, на яких зображені різні масажні маніпуляції,
свідчать про те, що ассирійці, перси, єгиптяни і інші народи добре
знали масаж і самомассаж (мал. 1).

Мал. 1. Зображення прийомів масажу на єгипетському папірусі.
В Європі в середні віки масаж не застосовувався із-за переслідування інквізиції.
Тільки в період Відродження знову виник інтерес до культури тіла і масажу.
В Росії в XVIII ст. масаж пропагував М. Я. Мудров. У XIX ст. розвитку
масажу сприяли роботи шведського