Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Якісна питна вода - це вода, що не містить шкідливих для здоров'я людини домішок. Вона повинна бути без запаху й кольору й безпечна при тривалому її вживанні.
Кожні четверо з 10 людей живуть у басейнах рік з дефіцитом придатної для пиття води.. Зараз люди використовують 54% доступної прісної води. Уже зараз більш мільярда землян не мають доступу до чистої води. Проблема ще й у тому, що в країнах, які розвиваються, 95% каналізаційних стоків і 70% промислових відходів скидаються у водойми без очищення . У багатьох країнах дуже гостро постало питання із забезпеченням населення питною водою гарної якості, вона вже давно служить предметом торгівлі.
У Європі такі розвинені країни, як Німеччина, Нідерланди, Данія, домовляються про поставки чистої питної води зі Швеції, а Гонконг, наприклад, одержує воду по трубопроводу з Китаю. Останнім часом ми все частіше стали замислюватися, яку ж воду ми п'ємо? З водопровідного крана або бутильовану, або із численних джерел, розташованих на території

По-английски

A quality drinking-water is water that does not contain insalubrious man admixtures. She must be odourless and color and safe at protracted her use.
Each four from 10 people live in pools year with the deficit of drinkable water. Now people use 541074320560f accessible fresh water. Already now more the milliard of earthmen is not had to access to clean water. A problem is yet and in that in countries that develop, 951074371310f sewage flows and 702070f industrial wastes brush off in reservoirs without cleaning . In many countries very sharply a question appeared with providing of population the drinking-water of good value, she already a long ago serves as the article of trade.
In Europe such developed countries, as Germany, Netherlands, Denmark, negotiate about supplying with a clean drinking-water from Sweden, and Hong Kong, for example, gets water on a pipeline from China. Lately did we все more often begin to begin to think, what water we drink? From a bibcock or butylated, or from the numerous sources located on territory