Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання корупції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75

№ 198-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст. 118

№ 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360

№ 597-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.343

№ 631-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст.376

№ 679-VIII від 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.414

№ 731-VIII від 08.10.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.449

№ 766-VIII від 10.11.2015

№ 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та

По-русски

коррупция - использование лицом, отмеченным в части первой статье 3 этого ЗАКОН УКРАИНЫ


О предотвращении коррупции

(Ведомости Верховной Рады (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)

{С изменениями, внесенными согласно Законам
№ 77 - VIII от 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 198 - VIII от 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст. 118
№ 576 - VIII от 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360
№ 597 - VIII от 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.343
№ 631 - VIII от 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст.376
№ 679 - VIII от 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.414
№ 731 - VIII от 08.10.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.449
№ 766 - VIII от 10.11.2015
№ 928 - VIII от 25.12.2015}

{В тексте Закона слова "Национальное агентство из ценных бумаг и фондового рынка" во всех падежах заменено словами "Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку" в соответствующем падеже по закону № 198 - VIII от 12.02.2015}

Данный Закон определяет правовые и организационные принципы функционирования системы предотвращения коррупции в Украине, содержание и

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined