Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The Jesuit Collegium existed until 1758, when King Augustus III issued a decree, which described the Collegium as an Academic School, with two departments - theology and philosophy.
[edit]
Under Austrian rule

In 1772 Lviv was annexed by Austria (see: Partitions of Poland) and the Society of Jesus was dissolved by the government in Vienna. The school was renamed into Theresianum, i.e. State Academy. Twelve years later, Emperor Joseph II officially granted it a university status, with four departments - theology, philosophy, law and medicine. Most professors of the University were Austrian or German-speaking members of various of the Empire. Latin was the official language of the school, with Polish or Ukrainian were permitted only in certain classes.

По-украински

Ієзуїтська Колегія існувала до 1758, коли Король Огастес III випустив декрет, який описав Колегію як Академічну Школу, з двома відділами - теологія і філософія.
[редагувати]
Під Австрійським правилом

В 1772 Львові був анексований Австрією(подивіться: Розділення Польщі) і Суспільство Ісуса розпустив уряд у Відні. Школа була перейменована в Theresianum, тобто. Державна Академія. Дванадцятьма роками пізніше, Імператор Йосип, ДРУГИЙ офіційно, надав цьому університетський статус, з чотирма відділами - теологія, філософія, закон і медицина. Найбільше професорів Університету було Австрійськими або German-speaking членами різного від Імперії. Латинський був державною мовою школи, з польською мовою або українською мовою були дозволені тільки в певних класах.