Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

И подобное мнение существовало с древних времен — неоплатоник Прокл обратил внимание на это в своем комментарии на "Тимей" Платона51. Он утверждал, что Великая пирамида, до того, как была завершена, служила астрономической обсерваторией и являлась устройством, при помощи которого осуществлялось наблюдение за звездами.

По-украински

І подібна думка існувала з давніх часів - неоплатонік Прокл звернув увагу на це у своєму коментарі на "Тимей" Платона51. Він стверджував, що Велика піраміда, до того, як була завершена, служила астрономічною обсерваторією і була пристроєм, за допомогою якого здійснювалося спостереження за зірками.