Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Dear readrs !Ourhopes, expressed in the Iast pubIication, did not come
true: thing that was fo und on the aIin spacestip was reaIIy a robot . But
we have Iearned of a new discovery -- a map of a city. Our speciaIists have
aIready compared it with the maps of aII the cities knowm on the pIanet
Earth . It is not the map of any of yhem . That makes us beIieve that we have a
map of an aIien city . It doesn't Iook different from the maps of our cities :
same roads, streets , parks and buiIdings . This fact Iets us beIieve that the
aIiens who Iive in such cities must be simiIar to peopIe on our pIanet . It
makes us hopefuI that if we meet them we wiII have no probIems in under-
standing each other.

По-украински

Дорогий readrs !Ourhopes, виразив в Iast pubIication, не прийшов
істинний: річ, яка була fo und на aIin spacestip був reaIIy робот . Але
ми маємо Iearned нового відкриття -- карта міста. Наш speciaIists мають
aIready був порівнянний це з картами aII міста knowm на pIanet
Земля . Це - не карта будь-якого з yhem . Це робить нас beIieve, який ми маємо
карта aIien міста . Це не робить Iook інший від карт наших міст :
такі ж дороги, парки вулиць, і buiIdings . Це факт Iets нас beIieve, що
aIiens, хто Iive в таких містах має бути simiIar до peopIe на нашому pIanet . Це
робить нас hopefuI, що, якщо ми зустрічаємо їх ми wiII не мають ніякий probIems під-
положення один одного.