Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1
В хірургічному відділенні на лікуванні знаходилась хвора К 65 років з приводу флегмони
сідничної ділянки. При мікробіологічному дослідженні рани збудником хірургічної
інфекції виявлені неклостридіальні анаероби – протей та бактероїди. Вкажіть найбільш
важливий фактор застосований в лікуванні цієї інфекції:
A Радикальне висічення уражених тканин.
B Розсічення гнійника.
C Промивання гнійної порожнини антисептиками.
D Антибактеріальна терапія.
E Призначення протигангренозної виворотки.


2
Хворий К. 56 років слюсар за професією під час виконання ремонтних робіт в депо
отримав незначне поранення м”ягких тканин на передній поверхні грудної клітини.
Звернувся за допомогою до хірурга. Хворому надана допомога, яка включала специфічну
профілактику правця:
A Застосування правцевого анатоксину та протиправцевої сиворотки
B Застосування антибактеріальних препаратів.
C Ретельна первинна хірургічна обробка рани.
D Промивання рани розчинами антисептиків.
E

По-русски

1
В хирургическом отделении на лечении находилась больная К 65 годы по поводу флегмоны
ягодичного участка. При микробиологическом исследовании раны возбудителем хирургической
инфекции выявлены неклостридіальні анаэробы - протей и бактероиды. Укажите наиболее
важный фактор применен в лечении этой инфекции :
A Радикальная высечка пораженных тканей.
B Рассекания гнойника.
C Промывания гнойной полости антисептикой.
D Антибактериальная терапия.
E Назначения противогангренозной виворотки.


2
Больной К. 56 годы слесарь за профессией во время выполнения ремонтных работ в депо
получил незначительное ранение м" ягких тканей на передней поверхности грудной клетки.
Обратился за помощью к хирургу. Больному предоставленная помощь, которая включала специфическую
профилактику столбняка :
A Применения столбнякового анатоксину и противостолбнячной сиворотки
B Применения антибактериальных препаратов.
C Тщательная первичная хирургическая обработка раны.
D Промывания раны растворами антисептиков.
E