Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Леся Українка (Лариса Косач) народилася в сім'ї, яка лишила помітний слід в українській історії. Рід батька — Петра Косача — походив із Герцеговини, були в ньому й польські шляхтичі, й козацькі сотники, й російські чиновники. Петро Антонович навчався в Петербурзі, а 1864 р. закінчив юридичний факультет Київського університету. Все життя служив у відомстві у селянських справах. Брав активну участь у діяльності "Старої громади", обирався повітовим маршалком, головою З'їзду мирових засідателів. Мати — письменниця і громадська діячка Олена Пчілка (Ольга Драгоманова), сестра українського мислителя і політичного діяча Михайла Драгоманова, була нащадком грека-перекладача (драгомана) часів Богдана Хмельницького. Народилася Леся Українка 13 (25) лютого 1871 р. у Новограді-Волинському. Сім'я була великою, Леся Українка мала двох братів (Михайла, Миколу) і трьох сестер (Ольгу, Оксану, Ісидору). Дитинство та юність вона провела здебільшого серед природи. З дитячих років її захоплювали давні

По-английски

Lesia Ukrainian (Larysa Косач) was born in family that left noticeable track in Ukrainian history. Sort of father - Petro Косача - took place from Gerzegovina, there were in him the and Polish gentries, and cossack сотники, and Russian officials. Petro Antonovich studied in Petersburg, and in 1864 made off the faculty of law of the Kyiv university. Served all life in a department in peasant businesses. Participated actively in activity of "Old society", elected by district маршалком, chairman of Convention of world assessors. To have - an authoress and publicman Olena Пчілка (Olga Drahomanov), sister of the Ukrainian thinker and political figure Mykhajlo Drahomanov, was the descendant of Greek-translator (dragoman) of times Bohdan Khmelnytsk. Lesia Ukrainian was born on February, 13 (25) in 1871 in Новограді-волинському. Family was large, Lesia Ukrainian had two brothers (Mykhajlo, Mykola) and three sisters (Olga, Oksana, Ісидору). Childhood and youth she conducted mostly among nature. From child's years she was taken by old