Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Hippie fashions and values had a major effect on culture, influencing popular music, television, film, literature, and the arts. Since the movement in the 1960s, hippie culture have been assimilated by mainstream society. The religious and cultural diversity espoused by the hippies has gained acceptance, and Eastern philosophy and spiritual concepts have reached a larger audience. The hippie legacy can be observed in contemporary culture in myriad forms—from health food, to music festivals, to contemporary sexual mores, and even to the cyberspace revolution

По-украински

Моди хіппі і цінності мали головний ефект на культурі, вплинувши на популярну музику, телебачення, фільм, літературу, і мистецтва. Починаючи з руху в 1960-х, культура хіппі асимілювали пануючим суспільством. Релігійна і культурна різноманітність, підтримувана хіппі, має придбав прийняття, і Східна філософія і духовні концепти мають досяг більшої аудиторії. Спадок хіппі може спостерігатися в сучасній культурі в міріадах форми-від оздоровчої їжі, до музичних фестивалів, до сучасних сексуальних устоїв, і навіть до революції кіберпростору