Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Many parts of our country are overcrowded, people of many cities suffer from smog because much of waste, especially waste from factories, electric power stations. The chemical industry and heavy industry are very dangerous. Much of dangerous waste goes into the air and is earned by winds for great distances. We pollute air with smoke aid gases, water-with industrial waste, soil-with chemicals. Now we don't know the virgin nature. A lot of people suffer from many dangerous diseases.

По-украински

Багато частин нашої країни юрбляться, люди багатьох міст страждають від смогу, тому що багато що з відходів, особливо пропадають даремно від фабрик, електросилові станції. Хімічна промислова і важка промисловість дуже небезпечні. Багато що з небезпечних відходів йде в повітря і заробляється вітрами для великих відстаней. Ми забруднюємо повітря з димом допомагають газам, мочити-з індустріальними відходами, забруднити-з хімічними речовинами. Зараз ми не знаємо віргінську природу. Багато людей страждають від багатьох небезпечних хвороб.