Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

, Работы Фаруки и других востоковедов, хотя они и противоречат эволюционным концепциям в них содержатся различные ценные исторические сведения, данные и отвергать данные взгляды нельзя. Необходимо сопоставляя сведения устанавливать ис¬тину. А для этого необходимо в первую очередь решить вопрос об истоках мусульманской цивилизации и причинах динамического развития культуры.

ИСТОКИ МУСУЛЬМАНСОКГО РЕНЕСАНСА

По-украински

Роботи Фаруки і інших сходознавців, хоча вони і суперечать еволюційним концепціям в них містяться різні цінні історичні відомості, дані і відкидати ці погляди не можна. Необхідно зіставляючи відомості встановлювати ис¬твань. А для цього необхідно в першу чергу вирішити питання про витоки мусульманської цивілізації і причини динамічного розвитку культури.

ВИТОКИ МУСУЛЬМАНСОКГО РЕНЕСАНСА