Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

With Granny and Grandpa in the family home, there's no such thing as a generation gap and the close family ties can teach cheldren some invaluable facts of life, says Michael Rosenberg.

По-украински

З Бабусею і Дідусем в сімейному будинку, немає ніякої такої речі, оскільки проблема батьків і дітей і близькі родинні зв'язки можуть викладати cheldren деяким неоцінимим фактам життя, повідомляє Майкл Rosenberg.