Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Such narrow approaches should be replaced by a technique for the planning and management of land resources that is integrated and holistic and where land users are central. This will ensure the long-term quality of the land for human use, the prevention or resolution of social conflicts related to land use, and the conservation of ecosystems of high biodiversity value.
Natural resources occur naturally within environments that exist relatively undisturbed by mankind, in a natural form. A natural resource is often characterized by amounts of biodiversity and geodiversity existent in various ecosystems.
Natural resources are derived from the environment. Many of them are essential for our survival while others are used for satisfying our wants. Natural resources may be further classified in different ways.

По-украински

Такі підходи вузької частини треба замінити технікою для планування і управління сухопутними ресурсами це інтегрально і цілісно і де сухопутні користувачі центральні. Це гарантує тривалу якість землі для людського використання, відвертання або резолюція соціальних конфліктів мало відношення до сухопутного використання, і заповідника екосистем верхнього значення біологічної варіативної.
Природні ресурси відбуваються природно в межах довкілля, яке існує відносно undisturbed людством, у бекарі формують. Природний ресурс часто характеризують кількості біологічної варіативної і geodiversity, існуючий в різних екосистемах.
Природні ресурси виходять від довкілля. Багато хто з них істотний для нашого виживання, поки інші використані для задоволення наших бажань. Природні ресурси, можливо, крім того класифікуються в різних способах.