Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПП «УКРТРАНСКОНТЕЙНЕР»

Інструкція

з охороні праці водія (докера-механізатора), керуючого

транспортними засобами ПП „Укртрансконтейнер”

та Бази внутрішньопортової механізації порту

№ ___________

2005 рік

УЗГОДЖЕНО

Наказ директора ПП „Укртрансконтейнер”

від _____ ____________ 2005р. № ________

Інструкція

з охороні праці водія (докера-механізатора), керуючого

транспортними засобами ПП „Укртрансконтейнер”

та Бази внутрішньопортової механізації порту

№ ___________

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1. Дану Інструкцію розроблено у відповідності до Положення підприємства про «Порядок розробки, оформлення і перегляду інструкцій з охорони праці», на підставі вимог «Правил дорожнього руху», «Правил технічної експлуатації підйомно-транспортного устаткування морських портів», «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», чинних .законів, положень.

Інструкція розповсюджується на підрозділи, працівники яких керують транспортними засобами ПП Укртрансконтейнер” та БВМ порту.

1.2. Інструкція визначає:

- загальні міри безпеки при виконанні робіт водіями (докерами-механізаторами), що керують технологічними транспортними засобами ПП Укртрансконтейнер” та БВМ порту: авто- і електронавантажувачами, ковшовими навантажувачами, спредерними навантажувачами, тягачами всіх типів, тракторами з причепами (трейлерами, ролл-трейлерами), які застосовуються у порту для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на суднах, у залізничних вагонах, контейнерах, кузовах автотранспортних засобів, на складах;

- права і обов'язки водіїв (докерів-механізаторів), що керують технологічними транспортними засобами ПП Укртрансконтейнер” та БВМ порту.

1.3. До керування технологічними транспортними засобами ПП Укртрансконтейнер” та Бази внутрішньопортової механізації (далі - ТТЗ) допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли медичне обстеження з висновком про придатність для виконання майбутньої роботи, спеціально навчені, пройшли перевірку знань, одержали посвідчення на право керування транспортними засобами ПП Укртрансконтейнер” та БВМ, а також пройшли стажування та одержали інструктаж на робочому місці.

Допуск на керування оформляється розпорядженням по відповідному підрозділу, в якому працює водій (докер-механізатор).

1.4. Повторна перевірка знань Правил безпеки дорожнього руху у водіїв (докерів-механізаторів) проводиться комісією ПП Укртрансконтейнер” періодично не рідше одного разу на рік.

Позачергова перевірка знань проводиться:

- у випадку внесення змін у дану Інструкцію;

- за вимогою особи, відповідальної за наглядом на підприємстві або представника адміністрації підприємства у випадку виявлення порушення, допущеного водієм (докером-механізатором);

- за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці.

При перерві в роботі більше 12 місяців, водій (докер-механізатор) перед допуском до роботи повинен пройти перевірку знань і стажування для відновлення практичних навичок.

1.5. Крім технічних і спеціальних знань, викладених у кваліфікаційних характеристиках, водій (докер-механізатор) повинен знати та виконувати:

• дану Інструкцію;

• Інструкцію із забезпечення безпеки руху і техніку безпеки при виробництві маневрових і вантажних робіт на підприємстві;

• Інструкцію з забезпечення безпеки дорожнього руху безрейкового транспорту на території підприємства;

• Інструкцію з ОП при пересуванні вагонів уздовж фронту робіт автонавантажувачем, обладнаним автозчепом;

• Правила дорожнього руху;

• Інструкцію з охорони праці для слюсарів з ремонту техніки;

• Засоби пожежної безпеки, способи пожежегасіння, способи надання невідкладної допомоги потерпілим;

• Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників підприємства;

• будову перевантажувальних машин, що обслуговуються, і окремих її елементів.

1.6. При експлуатації підйомно-транспортного обладнання ПП Укртрансконтейнер” та БВМ на водія (докера-механізатора) можуть діяти такі основні небезпечні і шкідливі фактори:

- наїзди транспортних засобів, що проїжджають;

- наїзди при відчепленні (розчепленні) тракторів, тягачів із причепом (напівпричепом), запуску двигуна, мимовільного руху транспортного засобу;

- термічні фактори (опіки парою, водою з радіатора);

- підвищені рівні шуму і вібрації;

- метеофактори (вітер, температура, вологість та ін.);

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин;

- постійна напруженість (і як наслідок швидка стомлюваність, викликана безперервними змінами умов праці). Для запобігання перевтоми водій повинен строго дотримуватися режиму роботи, відпочинку і прийому їжі.

1.7. Тому що водій (докер-механізатор) зайнятий шкідливими і небезпечними роботами, то у відповідності зі ст.17 Закону України «Про охорону праці» він зобов'язаний проходити періодично медичні огляди.

1.8. Водій (докер-механізатор) на робочому місці повинен знаходитися в спецодягу (улітку - в напівкомбінезоні, узимку - в куртці утепленої, брюках утеплених), в спецвзутті, засобах індивідуального захисту (рукавицях, касці).

1.9. У зимовий час, керівник робіт повинен забезпечити очищення від льоду та снігу територію, на якій виконується робота, а також посипання її піском при ожеледиці.

1.10. Під час перевезення вантажів через рейкові колії, які виступають над дорожнім покриттям, для проїзду транспортних засобів ПП «Укртрансконтейнер» та БВМ на рівні головок рейок повинен бути покладений настил.

1.11. На дорогах, відкритих і критих складах, у трюмах суден робота дозволяється, якщо площа звільнена від сміття і розсипу вантажів.

1.12. Проїзди повинні бути добре освітлені і звільнені від сторонніх предметів.

1.13. Транспортні засоби ПП Укртрансконтейнер” та БВМ завжди повинні бути:

- чистими, у кабіні не повинно бути сторонніх предметів, інструмент і необхідні запасні деталі повинні знаходитися в спеціально відведеному місці;

- обладнані іскрогасником (якщо це передбачено заводом-виробником), необхідними освітлювальними приладами, звуковим сигналом, нейтралізатором вихлопних газів (якщо це передбачено заводом-виробником) й обладнанні вуглекислотним вогнегасником;

- обладнані чітким, виконаним крупним шрифтом, позначенням власника транспортного засобу, регістраційного та інвентарного номера, вантажопідйомності, дати чергового технічного огляду.

1.14. Водій (докер-механізатор), що допустив поломку закріпленої за ним машини, несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Участь у ремонтно-відновлювальних роботах докерів-механізаторів, винних у виходу з ладу машини, обов'язкова.

1.15. Водій (докер-механізатор), що керує технологічними транспортними засобами ПП „Укртрансконтейнер” та БВМ зобов'язаний:

- піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

-

По-русски

ПП "УКРТРАНСКОНТЕЙНЕР"

Инструкция

из охране труда водителя (докера-механизатора), управляющего

транспортными средствами ПП "Укртрансконтейнер"

но Базы внутрипортовой механизации порта

№ ___________

2005 год

СОГЛАСОВАННО

Приказ директора ПП "Укртрансконтейнер"

от _____ ____________ 2005р. № ________

Инструкция

из охране труда водителя (докера-механизатора), управляющего

транспортными средствами ПП "Укртрансконтейнер"

но Базы внутрипортовой механизации порта

№ ___________

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Данная Инструкция разработана в соответствии с Положением предприятия о "Порядке разработки, оформления и пересмотра инструкций из охраны труда", на основании требований "Правил дорожного движения", "Правил технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских портов", "Правил охраны труда на автомобильном транспорте", действующих .законов, положений.

Инструкция распространяется на подразделения, работники которых руководят транспортными средствами ПП Укртрансконтейнер" и БВМ порта.

1.2. Инструкция определяет:

- общие меры безопасности при выполнении работ водителями (докерами-механизаторами), которые руководят технологическими транспортными средствами ПП Укртрансконтейнер" и БВМ порта, : авто- и электропогрузчиками, ковшовыми погрузчиками, спредерними погрузчиками, тягачами всех типов, тракторами с прицепами (трейлерами, ролл-трейлерами), которые применяются в порту для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на судах, в железнодорожных вагонах, контейнерах, кузовах автотранспортных средств, на составах;

- права и обязанности водителей (докеров-механизаторов), которые руководят технологическими транспортными средствами ПП Укртрансконтейнер" и БВМ порта.

1.3. До управления технологическими транспортными средствами ПП Укртрансконтейнер" и Базы внутрипортовой механизации (дальше - ТТЗ) допускаются лица, которые достигли 18 лет, прошли медицинское обследование с выводом о пригодности для выполнения будущей работы, специально наученные, прошли проверку знаний, получили удостоверение на право управления транспортными средствами ПП Укртрансконтейнер" и БВМ, а также прошли стажировки и получили инструктаж на рабочем месте.

Допуск на управление оформляется распоряжением по соответствующему подразделению, в котором работает водитель (докер-механизатор).

1.4. Перепроверка знаний Правил безопасности дорожного движения у водителей (докеров-механизаторов) проводится комиссией ПП Укртрансконтейнер" периодически не реже однажды на год.

Внеочередная проверка знаний проводится:

- в случае внесения изменений в данную Инструкцию;

- за требованием лица, ответственного за присмотром на предприятии или представителя администрации предприятия в случае выявления нарушения, допущенного водителем (докером-механизатором);

- за требованием инспектора Госнадзорохрантруд.

При перерыве в работе больше 12 месяцев, водитель (докер-механизатор) перед допуском к работе должен пройти проверку знаний и стажировку для возобновления практических навыков.

1.5. Кроме технических и специальных знаний, изложенных в квалификационных характеристиках, водитель (докер-механизатор) должен знать и выполнять:

- данную Инструкцию;

- Инструкцию из обеспечения безопасности движения и технику безопасности при производстве маневровых и грузовых работ на предприятии;

- Инструкцию из обеспечения безопасности дорожного движения безрельсового транспорта на территории предприятия;

- Инструкцию из ОП при передвижении вагонов вдоль фронта работ автопогрузчиком, оборудованной автосцепкой;

- Правила дорожного движения;

- Инструкцию из охраны труда для слесарей из ремонта техники;

- Средства пожарной безопасности, способы пожежегасіння, способы предоставления неотложной помощи потерпевшим;

- Правила внутреннего трудового распорядка работников предприятия;

- строение перегрузочных машин, которые обслуживаются, и отдельных ее элементов.

1.6. При эксплуатации подъемно-транспортного оборудования ПП Укртрансконтейнер" и БВМ на водителя (докера-механизатора) могут действовать такие основные опасные и вредные факторы:

- наезды транспортных средств, которые проезжают;

- наезды при отцепке (расцеплении) тракторов, тягачей с прицепом (полуприцепом), запуску двигателя, непроизвольного движения транспортного средства;

- термические факторы (ожоги парой, водой из радиатора);

- повышены уровни шума и вибрации;

- метеофакторы (ветер, температура, влажность и др.);

- наличие в воздухе рабочей зоны вредных веществ;

- постоянная напряженность (и как следствие быстрая утомляемость, вызванная непрерывными изменениями условий труда). Для предотвращения переутомления водитель должен строго придерживаться режима работы, отдыха и приема еды.

1.7. Потому что водитель (докер-механизатор) занят вредными и опасными работами, то в соответствии из ст.17 Закона Украины "Об охране труда" он обязан проходить периодически медицинские обзоры.

1.8. Водитель (докер-механизатор) на рабочем месте должен находиться в спецодежде (летом - в полукомбинезоне, зимой - в куртке утепленной, брюках утепленных), в спецобуви, средствах индивидуальной защиты (рукавицах, каске).

1.9. В зимнее время, руководитель работ должен обеспечить очистку от льда и снега территорию, на которой производится работа, а также посыпка ее песком при гололедице.

1.10. Во время перевозки грузов через рельсовые колеи, которые выступают над дорожным покрытием, для проезда транспортных средств ПП "Укртрансконтейнер" и БВМ на уровне головок рельсов должен быть положенный настил.

1.11. На дорогах, открытых и крытых составах, в трюмах судов робота позволяется, если площадь освобождена от мусора и россыпи грузов.

1.12. Проезды должны быть хорошо освещены и освобождены от посторонних предметов.

1.13. Транспортные средства ПП Укртрансконтейнер" и БВМ всегда должны быть:

- чистыми, в кабине не должно быть посторонних предметов, инструмент и необходимые запасные детали должны находиться в специально отведенном месте;

- оборудованы искрогасителем (если это предвидено заводом-производителем), необходимыми осветительными приборами, звуковым сигналом, нейтрализатором выхлопных газов (если это предвидено заводом-производителем) и оборудовании вуглекислотним огнетушителем;

- оборудованы четким, выполненным крупным шрифтом, обозначением владельца транспортного средства, регістраційного и инвентарного номера, грузоподъемности, дать дежурного технического осмотра.

1.14. Водитель (докер-механизатор), который допустил поломку закрепленной за ним машины, несет материальную ответственность согласно действующему законодательству. Участие в ремонтно-обновительных работах докеров-механизаторов, виновных у выхода из строя машины, обязательная.

1.15. Водитель (докер-механизатор), который руководит технологическими транспортными средствами ПП "Укртрансконтейнер" и БВМ обязан, :

- заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения любых работ или в бытность на территории предприятия;

-