Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Returns and Allowances

When a purchaser receives defective, damaged, or otherwise undesirable merchandise, the purchaser prepares a debit memorandum that identifies the items in question and the cost of those items. The purchaser uses the debit memorandum to inform the seller about the return and to prepare a journal entry that decreases (debits) accounts payable and increases (credits) an account named purchases returns and allowances, which is a contra-expense account. Contra-expense accounts normally have credit balances. On the income statement, the purchases returns and allowances account is subtracted from purchases.

По-украински

Повернення і Посібники

, Коли покупець отримує дефектним, пошкодив, або інший небажаний товар, покупець готує дебетовий меморандум, який ідентифікує вироби в питанні і вартість тих виробів. Покупець користується дебетовим меморандумом, щоб інформувати торговця про повернення і готувати вхід журналу, який зменшує(дебет) рахунки кредиторів і підвищений(кредити) рахунок названі закупівельні повернення і посібники, який є рахунком витрати чогось протилежного. Рахунки витрати Чогось протилежного зазвичай мають позитивні залишки на рахунку. На декларації про отримані доходи, закупівельні повернення і рахунок посібників віднімається від покупок.