Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The British Airways London Eye, sometimes called the Millennium Wheel, is the first-built and largest observation wheel in the world since the end of 1999. It is 135 metres high. The wheel has 32 closed and air conditioned passenger capsules. It moves at about 0.9 km/h so that one round takes about 30 minutes. The wheel does not usually stop to take on passengers; the movement is so slow that passengers can easily walk on and off the moving capsules. But it is stopped to give disabled or elderly passengers time to get off safely. Since its opening, the Eye has become one of the main tourist attractions.

По-украински

Британське лондонське Око Авіаліній, іноді називав Колесо Тисячоліття, - спочатку-побудоване і найбільше колесо спостереження у світі починаючи з кінця 1999. Це складає 135 метрів високо. Колесо має 32 закрив і повітряні обумовлені пасажирські капсули. Це рухається у близько 0.9 км/год таким чином, що один навколо займає близько 30 хвилин. Колесо зазвичай не зупиняє, щоб прийняти пасажирів; рух такий повільний, що пасажири можуть легко піти від випадку до випадку капсули, що рухаються. Але зупинено дати час блокованих або літніх пасажирів, щоб зійти безпечно. Починаючи з його відкриття, Око стало одним з головних туристичних атракціонів.