Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Most of the talk these days global warming.A major report on global warming
has warned that average world temperatures may rise by several degrees
in the next century, due to the build-up of grenhouse gases in the Earths atmosphere.As the Earth gets hotter,
the ice caps and glaciers may melt and sea levels may rise/ Its time for action before were all sunk!Lets became environmentally-educated.

По-украински

Більшість з розмови ці глобальне потепління днів.Головний звіт про глобальне потепління
попередив, що середні світові температури, можливо, піднімаються декількома градусами
у наступному столітті, із-за реклами grenhouse газів в Заземляючій атмосфері.Оскільки Земля стає гарячішою,
крижана єдина сільськогосподарська політика і льодовики, можливо, тануть і рівні моря, можливо, піднімаються/ Його час для дії перед тим, як були усіма нижче рівня!Дозволяє став екологічно-навченим.