Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Темою моєї магістрської (наукової роботи) є діяльність соціального педагога в загальноосвітніх навчальних закладах. Ця тема була вибрана не випадково, адже спеціальність соціального педагога є досить новою на теренах України, проте надзвичайно необхідної для нашої держави професії, спрямована на забезпечення оптимального безконфліктного розвитку та адаптації особистості у сприятливих соціальних умовах. Важливість її для України зумовлена важкими кризовими соціальними явищами, такими як безпритульність, соціальне сирітство, бідність тощо. Соціальний педагог в загальноосвітньому навчальному закладі є посередником між особистістю школяра, сім’єю та соціальним середовищем (соціальними службами, громадськими організаціями, правоохоронними органами та службою у справах неповнолітніх), між педагогічним колективом, адміністрацією школи, батьками та учнем. Особливу увагу приділяє проблемам захисту дитини від жорстокого поводження батьків (в сім'ї), по відношенню до дитини, проблемі

По-английски

The theme of my магістрської (advanced study) is activity of social teacher in general educational establishments. This theme was chosen not by chance, in fact speciality of social teacher is new enough on the walks of life of Ukraine, however extraordinarily necessary for our state profession, sent to providing of the optimal solved by mutual agreement development and adaptations of personality in favourable social terms. Importance of her for Ukraine is predefined by the heavy crisis social phenomena, such as neglect, social orphanhood, poverty and others like that. A social teacher in general educational establishment is a mediator between personality of schoolboy, family and social environment (by social services, public organizations, law enforcement authorities and service in matters of minor), between a pedagogical collective, administration of school, parents and student. Spares the special attention to the problems of defence of child from legal cruelty of parents (in family), in relation to a child, to the problem