Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Проектування електричної машини засновано на знанні процесу електромагнітного перетворення енергії і досвіді конструювання. По заданим вихідним даним (потужності, напрузі, частоті обертання) варто визначити лінійні розміри статора і ротора, вибрати вид обкладинки й обмотувального проводу, ізоляційні матеріали, сконструювати деталі магнитопровода і всієї машини в цілому. Проектування машини має на увазі найменшу трудомісткість її виготовлення у виробничих умовах, мінімум витрати активних, ізоляційних і конструктивних матеріалів, високі енергетичні показники процесу перетворення електричної енергії в механічну. Проектування проводиться з урахуванням вимог державних і галузевих стандартів. Воно дозволяє усвідомити взаємозалежність між вихідними даними і параметрами спроектованої машини, що визначають її розміри, робочі і пускові характеристики.
Асинхронні двигуни з короткозамкнутым ротором найбільш поширені у всіх галузях народного господарства. Їхня перевага укладена: у

По-русски

Проектирование электрической машины основано на знании процесса электромагнитного превращения энергии и опыте конструирования. По заданным выходным данным(мощности, напряжению, частоте вращения) стоит определить линейные размеры статора и ротора, выбрать вид обложки и обмоточного провода, изоляционные материалы, сконструировать детали магнитопровода и всей машины в целом. Проектирование машины имеет в виду наименьшую трудоемкость ее изготовления в производственных условиях, минимум расходы активных, изоляционных и конструктивных материалов, высокие энергетические показатели процесса превращения электрической энергии в механическую. Проектирование проводится с учетом требований государственных и отраслевых стандартов. Оно позволяет осознать взаимозависимость между выходными данными и параметрами спроектированной машины, которые определяют ее размеры, рабочие и пусковые характеристики.
Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором наиболее распространены во всех отраслях народного хозяйства. Их преимущество заключено: в