Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Marked by significant events involving the mass death of civilians, including the Holocaust and the only use of nuclear weapons in warfare, it was the deadliest conflict in human history,[2] resulting in 50 million to over 70 million fatalities.

По-украински

Відмітив істотними подіями, що включають масову смерть цивільних осіб, у тому числі Знищення і тільки використання ядерної зброї у війні, воно було самим смертельним конфліктом в людській історії,[2] приведення до 50 мільйонів до понад 70 мільйонів фатальностей.