Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски


1)Красота бывает разной.Внешний и внутренний мир обманчив. 2)Я думаю,что человека можно назвать красивой не только за внешний вид,но и за внутренний мир. 3)Первое красота делает человека красивой,счастливой.Во вторых красота-это удовольствие которое помогает жить на свете. В третьих красота бывает разной ,одни думают что внешне качества это то что им надо,но доказательством моих размышлений есть то ,что внутренний мир человека есть красота благородная ,чем внешний вид. 4)Примером есть рассказ

По-украински

1) Краса буває різною.Зовнішній і внутрішній світ оманливий. 2) Я думаю, що людину можна назвати красивою не лише за зовнішній вигляд, але і за внутрішній мир. 3) Перше краса робить людину красивою, щасливою.У других красота-это задоволення яке допомагає жити на світі. У третіх краса буває різною, одні думають що зовні якості це то що їм потрібно, але доказом моїх роздумів є те, що внутрішній світ людини є краса благородна, чим зовнішній вигляд. 4) Прикладом є розповідь