Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Про затвердження Положення про депозитарну діяльність

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 17 жовтня 2006 року N 999

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 листопада 2006 р. за N 1238/13112

Із змінами і доповненнями, внесеними

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 24 січня 2008 року N 50

(З 17 квітня 2011 року до цього рішення будуть внесені зміни згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 грудня 2010 року N 1949)

Відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 6, 14 та 17 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та з метою вдосконалення основних понять, правил і вимог до здійснення депозитарної діяльності у Національній депозитарній системі України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про

По-русски

Об утверждении Положения о депозитарной деятельности
Решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
от 17 октября 2006 года N 999
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
27 ноября в 2006 г. за N 1238/13112
С изменениями и дополнениями, внесенными
решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
от 24 января 2008 года N 50
(С 17 апреля 2011 года до этого решения будут внесенные изменения согласно решению Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 28 декабря 2010 года N 1949)
В соответствии со статьями 3 и 8 Закону Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", статей 6, 14 и 17 Закону Украины "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного оборота ценных бумаг в Украине" и с целью совершенствования основных понятий, правил и требований к осуществлению депозитарной деятельности в Национальной депозитарной системе Украины Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о