Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Тема: РИСОВАНИЕ ПО ПАМЯТИ И ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ.
«ПРОЩАЕМСЯ С ТЕПЛЫМ ЛЕТОМ»

(карандаш, акварель)
Цели: ознакомление с произведениями изобразительного ис¬кусства; развитие наблюдательности и внимания, логического мышления; воспитание любви к родной природе, умения восхи¬щаться красотой летней природы, русского леса.
Оборудование:
Изобразительный ряд: репродукции - Ф. А. Васильев «Перед дождем», И. И. Шишкин «Утро в сосновом бору»; образец педагогического рисунка «Прощаемся с теплым летом» (карандаш, акварель).
Литературный ряд: стихотворение Юрия Щербакова «Два жука».
Ход урока
I. Организация класса.
1. Приветствие учащихся.
2. Проверка готовности к уроку.
3. Подготовка красок к работе.
Учитель. Ребята, вспомните, как надо готовить к работе краски. (Ответы детей.)
Верно, надо в каждый из цветов красок капнуть по нескольку капель воды.
II. Постановка темы урока.
Учитель. Общая тема первой четверти посвящена осени. К нам снова осень пришла, и, значит, все задания и темы рисунков четверти

По-украински

Тема: МАЛЮВАННЯ ПО ПАМ'ЯТІ І ЗА УЯВЛЕННЯМ.
"ПРОЩАЄМОСЯ З ТЕПЛИМ ЛІТОМ"

(олівець, акварель)
Мети : ознайомлення з творами образотворчого ис¬кусства; розвиток спостережливості і уваги, логічного мислення; виховання любові до рідної природи, уміння восхи¬щаться красою літньої природи, російського лісу.
Устаткування:
Образотворчий ряд: репродукції - Ф. А. Васильєв "Перед дощем", І. І. Шишкін "Ранок в сосновому бору"; зразок педагогічного малюнка "Прощаємося з теплим літом" (олівець, акварель).
Літературний ряд: вірш Юрія Щербакова "Два жуки".
Хід уроку
I. Організація класу.
1. Вітання учнів.
2. Перевірка готовності до уроку.
3. Підготовка фарб до роботи.
Учитель. Діти, згадаєте, як потрібно готувати до роботи фарби. (Відповіді дітей.)
Вірно, потрібно в кожного з кольорів фарб крапнути по декілька крапель води.
II. Постановка теми уроку.
Учитель. Загальна тема першої чверті присвячена осені. До нас знову осінь прийшла, і, значить, усі завдання і теми малюнків чверті