Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Egypt has been called the cradle of human civilication and museums are full of fascination and beautiful artefacts taken from the durial chambers of the pharaohs.1 People led norma lives and enjoyed many of the same things that we still enjoy today.
Physical fitness was amlost a national obsession.From about 3 000 bs up until the Roman occupation,Egypt was a land of people training and strengthening their bodies. 2. The murals depict both men and women of all social classes participating in sports. The oldest shows a pharaon who lived in about 3 000 bc , which is over 5 000 years ago. We can see him participating in a running compettion.

По-украински

Єгипет був таким, що називається колискою людського civilication і музеї повні чарівності і прекрасних виробів, узятих з durial камер фараонів.1 Людина приводила norma живе і насолодився багатьма з тих же речей, якими ми все ще насолоджуємося сьогодні.
Фізичний стан був amlost національна одержимість.Від близько 3 000 бакалавра наук до Римської окупації, Єгипет був землею людей, повчальних і посилюючих їх тіла. 2. Фрески зображують як чоловіків, так і жінок усіх соціальних класів, що беруть участь в спорті. Найстаріші покази pharaon, хто жив у близько 3 000 bc,, який є понад 5 000 років тому. Ми можемо бачити його, що бере участь в поточному compettion.