Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Book is a volume of many sheets of paper bound together, containing the text, illustrations,music, photographs, or other kinds of information. Books may form part of a series, but they differ from periodicals and newspaper because they are not published on a strict daily, weekly, or monthly schedule. Unlike a private diary, which may be in book form, a book is intended for public circulation.

По-украински

Книга - об'єм багатьох листів паперу, пов'язаного разом, містячи текст, ілюстрації, музику, фотографії, або інші види інформації. Книги, можливо, формують частину серій, але вони відрізняються від періодик і газети, тому що вони не видаються на строгій щоденній газеті, щотижня, або щомісячний графік. На відміну від приватного щоденника, який, можливо, є в книзі формують, книга призначається для громадського кругообігу.