Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски



Фразеологизмы пришедшие из Библии
Внести свою лепту Про человека, который принял в каком-то деле посильное участие, можно сказать, что он внёс в это дело свою лепту. Это выражение — евангельское по происхождению. В одной из притч рассказывается о бедной вдове, которая во время сбора пожертвований положила в чашу всего две мелких монеты (по-гречески — лепты). Её пожертвование, несмотря на кажущуюся скромность, оказалось больше и важнее, чем многие богатые дары, потому что шло от чистого сердца.

По-украински

Фразеологізми прийшли з Біблії
Внести свій внесок
Про людину, яка взяла в якійсь справі посильну участь, можна сказати, що він вніс в цю справу свій внесок. Цей вираз - євангельський за походженням. У одній з притч розповідається про бідну вдову, яка під час збору пожертвувань поклала в чашу всього дві дрібні монети (по-грецьки - внески). Її пожертвування, незважаючи на уявну скромність, виявилося більше і важливіше, ніж багато багатих дарів, тому що йшло від чистого серця. У загальну справу вносить свій внесок той, хто, не здійснюючи грандіозних і усім помітних вчинків, діє щиро і