Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-польски

jak dostalem sms od ciebe to dostalem causy od ewy ale zrzczeniami a po zatym tesz tensknie

По-украински

як sms dostalem від ciebe то causy dostalem від ewy але zrzczeniami а по zatym tesz tensknie