Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The number of electronic computers used in any given field of human activity is sometimes believed to indicate the degree of its modernity. For example, the more computers scientific institute uses the more modern it is believed to be. It is not always born in mind, however, that computers alone represent only what is called the hardware, the machinery together with its subtle technical and logical design. In order that the hardware may be used effectively, another essential factor is needed: the so-called software or applied thoughts.

По-украински

Іноді покладається, що число електронних комп'ютерів, використаних у будь-якій цій області людської діяльності, вказує градус його сучасності. Наприклад, науковий інститут більше комп'ютерів користується сучаснішим, належить бути. Це не завжди народилося в думці, проте, що комп'ютери тільки представляють тільки, що називається технічним забезпеченням, машина разом з його витонченим технічним і логічним дизайном. Для того, щоб технічне забезпечення, можливо, було використане фактично, інший істотний чинник потрібний: так зване програмне забезпечення або застосував думки.