Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Ми не ставимо за мету агітувати «за» чи «проти» ГМ організмів. Ми хочемо відстояти істину, оскільки разючий непрофеcіоналізм у висвітленні самої теми та ухваленні рішень набагато шкідливіший для суспільства, ніж можливі ризики (яких насправді поки не встановлено) від використання ГМО та їхніх компонентів. Насамперед потрібно виокремити два різні питання — про можливі негативні наслідки від використання ГМО (тобто питання біобезпеки ГМО) та про право споживача на достовірну інформацію (тобто питання захисту прав споживача). Ці питання жодним чином не пов’язані між собою. Мало того, якщо якийсь конкретний генетично модифікований організм справді шкідливий і є джерелом потенційної небезпеки, то ні про яке маркування і мови бути не може — такий організм має бути заборонений до використання.

Упродовж останніх років з незрозумілих причин увага громадськості прикута виключно до питань та дискусій щодо генетично модифікованих рослин. При цьому поза обговоренням залишається тема генетично

По-английски

We do not put an aim to agitate "for" or "against" ГМ organisms. We want to defend truth, as striking непрофеcіоналізм in illumination of theme and making decision far more harmful for society, than possible risks(what in actual fact while are not set) are from the use of ГМО and their components. It is first of all needed to distinguish two different questions - about possible negative consequences from the use of ГМО(id est question of biosafety of ГМО) and about a consumer right on reliable information(id est question of protection of consumer rights). These questions in no way are unconnected inter se. Moreover, if some concrete genetically modified organism is really harmful and is the source of potential danger, then about no marking and languages being does not can - such organism must be forbidden to the use.

During the last years on incomprehensible reasons attention of public is tied down exceptionally to the questions and discussions in relation to the genetically modified plants. Thus out of discussion there is a theme genetically