Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Summary
Many governments in different parts of the world are investing in high speed rail. Some of them do so thinking that it will be an important part of climate change mitigation. Intercity traffic over medium distances is particularly interesting in the environmental context as it constitutes the only transport segment where aircraft, trains, coaches and cars naturally
compete for market shares.

По-украински

Короткий виклад
Багато урядів в різних частинах світу інвестують у високу швидкісну рейку. Деякі з них роблять так роздум, що це буде важлива частина клімату змінюють зменшення. Внутрішньоміський рух над середніми відстанями особливо цікавий в екологічному контексті, оскільки це призначає тільки транспортний сегмент, де авіація, навчає, тренери і автомобілі природно
змагайтеся, бо ринок розділяє.