Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Виверження вулканів. За руйнівною дією та кількістю енергії, яка виділяється при виверженні вулкана, саме це стихійне лихо належить до найнебезпечніших для життєдіяльності людства. Під попелом та лавою гинули цілі міста. Виверження вулканів. На земній кулі налічується приблизно 600 активних вулканів, тобто таких вулканів, які після більш-менш тривалої перерви, можуть знову ожити. Більшість з них розташована на стиках тих ділянок земної кори, які називаються тектонічними плитами. За теорією А.

Вагнера, земна кора складається з 20 малих та великих пластів, які називаються плитами, або платформами, вони постійно змінюють своє місце розташування. Ці рухливі тектонічні плити земної кори мають товщину від 60 до 100 км й плавають на поверхні в’язкої магми.

Магмою називається розплавлена маса, яка виділяється при виверженні вулканів. Геологи вважають, що вона утворюється в нижній частині земної кори та в верхній частині мантії на глибині від 30 до 90 км.

Гірська порода на цій глибині так

По-английски

Eruption of volcanos. After a destructive action and amount of energy, that is distinguished at volcanic eruption, exactly this natural calamity belongs to most dangerous for the vital functions of humanity. Whole cities perished under an ash and lava.
Eruption of volcanos. On earthly to the bullet approximately 600 active volcanos are counted, id est such volcanos that then the interruption protracted more or less, can again come back to life. Majority from them is located on the joints of those areas of the earth's crust, that is named tectonic flags. After the theory of А.Вагнера, the earth's crust consists of 20 small and large layers, that is named flags, or platforms, they change the place of location constantly. These movable tectonic flags of the earth's crust have a thickness a from 60 to 100 kilometre and float on the surface of viscid magma. A magma is name molten mass that is distinguished at eruption of volcanos. Geologists consider that she appears in the underbody of the earth's crust and in overhead part of mantle on a depth a from 30 to 90 km
Mountain breed on this depth so

undefined

undefined

undefined

undefined