Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The University of Cambridge is opening a permanent programme in Ukrainian studies, where students will be able to learn the Ukrainian language and culture.
This seems quite a significant step, given that today the first place at European universi¬ties belongs to Arabic and Chinese rather than the Slavonic languages, let alone Ukrainian.
Simon Franklin, professor. Department of Slavonic Studies at the University of Cam¬bridge said 011 the occasion of opening a programme of Ukrainian studies at Cambridge, "The understanding of Ukraine, the studying of Ukraine 011 a fundamental level, is hardly ever seen in Western Europe, although it exists in North America, especially in Canada. British citizens lack elementary knowledge of Ukrainian history, culture, language, and literature."

По-украински

Університет Кембріджа відкриває постійну програму в Українських вивченнях, де студенти зможуть вивчити Українську мову і культуру.
Це здається дуже істотний крок, даний, що сьогодні перше місце в Європейських universi¬зв'язках належить арабській мові і Китайський замість Слов'янських мов, дозволив самотній тільки один українській мові.
Саймон Franklin, професор. Відділ Слов'янських Вивчень в Університеті моста Cam¬говорив 011 випадок відкриття програми Українських вивчень в Кембріджі, "розуміння України, вивчення України 011 фундаментальний рівень, майже ніколи бачиться в Західній Європі, хоча це існує в Північній Америці, особливо в Канаді. Британські громадяни відчувають недолік елементарного знання Української історії, культури, мови, і літератури".