Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

____ районний суд

м. _______

________________________

адреса суду

Позивач: ________________________

_________________________

00000, м. ____________

вул. __________________

номер засобу зв’язку: ___________

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю

«__________________»

____________________________________

00000, м. ___________, вул. ______________

ОКПО __________, р/с ______________

в ______________

МФО __________, ИНН ______________

№ Свидетельства _____________,

номер засобу зв’язку:___________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заробітної плати, не виплаченої при звільненні працівника

Ціна позову: _______ грн.

Я, __________________, працювала ________________ Товариства з обмеженою відповідальністю „______________” з «___» ___________ 20___ року.

Наказом N ____ від "__" ________ 20___ р. я була звільнена за згодою сторін на підставі п.1 ст. 36 Кодексу законів про працю України.

При розрахунку в день звільнення мені, на порушення приписів ст. 116

По-русски

____ районный суд
м. _______
________________________
адрес суда

Истец: ________________________
_________________________
00000, г. ____________
ул. __________________
номер средства связи : ___________

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью
"__________________"
____________________________________
00000, г. ___________, ул. ______________
ОКПО __________, р/с ______________
в ______________
МФО __________, ИНН ______________
№ Свидетельства _____________,
номер средства связи :___________


ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании заработной платы, не выплаченной при освобождении работникаЦена иска, : _______ грн.
Я, __________________работала ________________ Общества с ограниченной ответственностью "______________" с "___" ___________ 20___ года.
Приказом N ____ от "__" ________ 20___ г. я была освобождена при согласии сторон на основании п.1 ст. 36 Кодекса законов о труде Украины.
При расчете в день освобождения мне, на нарушение предписаний ст. 116