Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

During the 1700s,pantomime plays were popular in England and France.Early English pantomimes always used a servant clown called Harlequin,a lovable father called Pantaloon and a lively daughter called Columbine.In the early 1800s,English pantomimes added a new character called Clown.Those shows combined music and songs,dancing and acrobatic acts and had wonderful sets.Today,Christmas entertainment in Britain includes pantomimes,called pantos,that follow this practice.

По-украински

Впродовж 1700-х, ігри пантоміми були популярні в Англії і Франції.Ранні Англійські пантоміми завжди користувалися клоуном служителя під назвою Арлекін, привабливий батько під назвою Панталони і жвава дочка назвала Коломбіна.На початку 1800-х, Англійські пантоміми додали новий характер під назвою Клоун.Ті покази комбінували музику і пісні, танцюючи і акробатичний діє і мав дивовижні набори.Сьогодні, Різдвяна розвага у Британії включає пантоміми, під назвою пантоміми, це йде за цією практикою.