Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Election process in Ukraine is exercised on the following principles:
free and equal nomination of candidates and candidates;
publicity;
dispassion to candidates from public bodies, institutions organizations, local and regional self-government;
equality of opportunity for all candidates;
freedom of propaganda;
control over sources of funding and expenditures for the election campaign.

По-украински

Виборчий процес в Україні розвивається на наступних принципах:
вільно і рівна номінація кандидатів і кандидатів;
гласність;
dispassion до кандидатів від громадських тіл, організацій установ, місцеве і регіональне самоврядування;
рівність можливості для усіх кандидатів;
свобода пропаганди;
управляйте над джерелами фінансування і витрати для виборчої кампанії.