Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

This river is longer than that river. But the Oz River is the longest. Market Street is shorter than Oxford Street. But Green Street is the shortest.
A car is bigger than a bike. But a bus is the biggest.
A town usually is smaller.than a city. But a village is the smallest.
The bus stop is nearer than the bus station. But the taxi stop is the nearest/

READ AND ANSWER

По-украински

Ця річка довша, ніж ця річка. Але Річка Унції є щонайдовшою. Ринкова Вулиця коротша, ніж Оксфордська Вулиця. Але Зелена Вулиця є найкоротшою.
автомобіль більший, ніж велосипед. Але автобус є найбільшим.
місто зазвичай менше.чим місто. Але село є найменшим.
шинна зупинка ближча, ніж шинна станція. Але зупинка таксі є найближчою/

ВИЧИТАНО І ВІДПОВІДЬ