Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

IBM Rational Requisite Pro[2] - средство управления требованиями к приложениям и системам на протяжении всего жизненного цикла проекта. Позволяет команде разработчиков определять, систематизировать, отслеживать реализацию и изменение требований, возникающих на любом этапе жизненного цикла информационной системы.

IBM Rational RequisitePro предназначен для групп разработчиков, стремящихся усовершенствовать обмен информацией о целях проекта, расширить возможности коллективной разработки, сократить проектные риски и повысить качество приложений благодаря контролю за выполнением требований.

Успешный опыт разработки показывает, что эффективное управление требованиями является ключевым фактором всего процесса разработки ПО. Требования определяют то, что должна делать система. Поэтому в течение всего жизненного цикла проекта нужно организовать эффективную работу с ними. Первым шагом в этом направлении служит организация хранения всех выявленных требований.

По-украински

IBM Rational Requisite Pro[2] - засіб управління вимогами до додатків і систем упродовж усього життєвого циклу проекту. Дозволяє команді розробників визначати, систематизувати, відстежувати реалізацію і зміну вимог, що виникають на будь-якому етапі життєвого циклу інформаційної системи.

IBM Rational RequisitePro призначений для груп розробників, прагнучих удосконалити обмін інформацією про цілі проекту, розширити можливості колективної розробки, скоротити проектні риски і підвищити якість додатків завдяки контролю за виконанням вимог.

Успішний досвід розробки показує, що ефективне управління вимогами є ключовим чинником усього процесу розробки ПО. Вимоги визначають те, що повинна робити система. Тому впродовж усього життєвого циклу проекту треба організувати ефективну роботу з ними. Першим кроком в цьому напрямі служить організація зберігання усіх виявлених вимог.