Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА
ПРОФЕСІЙНО–ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Спеціальність 6.010104.28 7.010104.28 , 8.010104.28 «Професійна освіта.
Процеси і обладнання хімічних та нафтогазових виробництв»


КАФЕДРА „ХІМІЇ, НАФТООРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ“

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ : НАФТОГАЗОВА СПРАВА


ХАРКІВ 2011
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА
ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

КАФЕДРА „ХІМІЇ, НАФТООРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ“
Спеціальність 6.010100.28 -бакалавр, 7.010104.28 -спеціаліст, 8.010104.28 –магістр
Напрям підготовки : Нафтогазова справа
«Професійна освіта. Процеси і обладнання хімічних та нафтогазових виробництв»
Затверджено
науково-методичною радою
Української інженерно-
педагогічної академії
Протокол №
від весресня 2011 р.

Харків

По-русски

СКВОЗНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Специальность 6.010104.28 7.010104.28, 8.010104.28 "Профессиональное образование.
Процессы и оборудование химических и нефтегазовых производств"


КАФЕДРА "ХИМИИ, НАФТООРГАНІЧНОГО СИНТЕЗА И ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ : НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО


ХАРЬКОВ 2011
СКВОЗНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

КАФЕДРА "ХИМИИ, НАФТООРГАНІЧНОГО СИНТЕЗА И ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Специальность 6.010100.28 -бакалавр, 7.010104.28 -спеціаліст, 8.010104.28 -магістр
Направление подготовки : Нефтегазовое дело
"Профессиональное образование. Процессы и оборудование химических и нефтегазовых производств"
Утверждено
научно-методическим советом
Украинской инженерный-
педагогической академии
Протокол №
от весресня в 2011 г.

Харьков