Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Все документы HTML имеют одну и ту же структуру, определяемую фиксированным набором тегов структуры. Документ HTML всегда должен начинаться с тега < HTML > и заканчиваться соответствующим закрывающим тегом (). Внутри документа выделяются два основных раздела: раздел заголовков и тело документа, — идущих именно в таком порядке. Раздел заголовков содержит информацию, описывающую документ в целом, и ограничивается тегами <НЕАD> и . В частности, раздел заголовков должен содержать общий заголовок документа, ограниченный парным тегом <ТITLE>.
Основное содержание размешается в теле документа, которое ограничивается парным тегом <ВОDY>. Строго говоря, положение структурных тегов в документе нетрудно определить, даже если и они опущены. Поэтому стандарт языка HTML требует только наличия тега < TITLE > (и, соответственно,

По-украински

Усі документи HTML мають одну і ту ж структуру, визначувану фіксованим набором тегів структури. Документ HTML завжди повинен розпочинатися з тега < HTML > і закінчуватися відповідним закриваючим тегом (). Усередині документу виділяються два основні розділи: розділ заголовків і тіло документу, - що йдуть саме в такому порядку. Розділ заголовків містить інформацію, що описує документ в цілому, і обмежується тегами <НЕАD> і . Зокрема, розділ заголовків повинен містити загальний заголовок документу, обмежений парним тегом <ТITLE>.
Основний зміст розмішається в тілі документу, яке обмежується парним тегом <ВОDY>. Строго кажучи, положення структурних тегів в документі неважко визначити, навіть якщо і вони опущені. Тому стандарт мови HTML вимагає тільки наявності тега < TITLE > (і, відповідно