Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

3) Read the diary entry of an English girl who was experimenting with watching a different TV channel each day of het being of school sick. Complete the sentences about her expectations.
Friday.
Dear Diary,
I am beginning to regret this experiment. I thought it would be interesting, but I've never realised how boring watching TV can be. Well ,today is the last day. Let’s see if five can come up with anything interesting.

По-украински

3) Вичитано вхід щоденника Англійської дівчинки, яка експериментувала із спостереженням за різним телеканалом кожен день het, що був школа sick. Завершіть речення про її очікування.
П'ятниця.
Дорогий Щоденник
Я починаю жалкувати за цим експериментом. Я думав, що це буде цікаво, але я ніколи не розуміли, як свердління подивився ТЕЛЕВІЗОР може бути. Добре,сьогодні - останній день. Давайте дивитися, якщо п'ять може піднятися з чим-небудь цікавим.